Stowarzyszenie chronionych pracowników strefy

Dotacje do Międzynarodowej Federacji Ranger

Bezpieczne darowizny dostarczone przez PayPal

The International Ranger Federation is the official worldwide body that represents the people working on the frontline of conservation – rangers, Gra rangers, strażnicy, guardaparques i funkcjonariuszy terenowych.

Liczymy na wsparcie finansowe i pomoc naszych członków, partnerzy i zwolennicy, jak i takich jak ty, aby pomóc tym linii frontu ekologów, i tym samym dać nadzieję na przyszłość światowych dóbr naturalnych i kulturowych.

Please donate to the IRF to support the following:

  • Uwidocznieniu leśniczych oraz kwestii ich twarz; lub
  • Sponsor ranger do udziału w Kongresie Światowej Ranger; lub
  • Increase the number of member associations which helps rangers representation and self determination;
  • Pomagają w tworzeniu i prowadzeniu naszych Rangers bez programu granicznego; lub
  • Pozwól IRF odgrywać aktywną rolę na międzynarodowym forum, gdzie polityka i strategie dotyczące zarządzania obszarami chronionymi są proponowane i omawiane.

Please donate to Cienka Zielona Linia Foundation, our partner charity, to support the following:

  • Wspieranie rodziny zabitego w Ranger na służbie; lub
  • Wspierać Ranger rannych w pracy; lub
  • Provide training and equipment to rangers to improve their ability to manage the resources in their care.
Donations to The Thin Green Line Foundation are tax-deductible in the UK, US, and Australia.
Thin-Green-240x135

Potrzebujemy waszej pomocy, aby kontynuować ważne prace. Twoja darowizna sprawi ogromną różnicę.

Dotacje do Międzynarodowej Federacji Ranger