રક્ષિત વિસ્તાર વ્યવસાયીઓના એસોસિયેશન

અમે શું શું

ઇન્ટરનેશનલ ફેડરેશન રેન્જર (IRF) એક બિન-નફાકારક સંસ્થા અંગે જાગૃતિ ફેલાવે છે અને વિશ્વના કુદરતી અને સાંસ્કૃતિક વારસો સાચવી નિર્ણાયક કામ રેન્જર્સ કરવું તેનું સમર્થન કરવા માટે સ્થાપિત છે.

We work with our partners and other organisations as well as our member associations and their Rangers to ensure the world’s terrestrial and marine parks, અને તેમને રહેવા કે વનસ્પતિ અને પ્રાણીસૃષ્ટિ, જંગલીપણું સુરક્ષિત છે, શિકાર, ચોરી, exploitation and destruction.

As front-line guardians of the world’s natural and cultural resources, Rangers are first on the scene of illegal or unsustainable exploitation of these resources, ઘણી વખત મહાન વ્યક્તિગત જોખમ. પ્રાદેશિક સંઘર્ષ, civil war and political unrest also greatly impact protected areas and the Rangers that are dedicated to protecting them.

The world’s Rangers require special support structures, training and equipment to carry out their jobs. The IRF through its charity arm, પાતળી રેખા લીલા ફાઉન્ડેશન, provides funds for training, equipment, capacity building and exchange programs to its members in order to ensure Rangers are well trained and properly equipped to manage the world’s most precious wildernesses.

Being the voice of Rangers in the international community, the IRF advocates for greater support for Rangers in carrying out their vital role in the protection of the world’s natural resources, as well as for good governance and the enactment of enforceable laws that protect Rangers from assault while performing their duties.

How do we do this?

We have several initiatives that help us achieve these goals, click on the below links to find out more:

  1. વિશ્વ રેન્જર દિવસ
  2. વિશ્વ રેન્જર કોંગ્રેસ
  3. જોડીયા કાર્યક્રમ
  4. એવોર્ડ
  5. ક્ષમતા બિલ્ડીંગ
અમે શું શું